Ortodòncia

L'ortodòncia és l'especialitat de l'odontologia que s'encarrega de millorar la posició de les dents i corregir possibles problemes en la forma de tancar la boca. Les ortodòncies són efectives en totes les edats, des de nens a adults.

Depenent del cas, els aparells d'ortodòncia poden ser fixos, removibles o la combinació dels dos. Amb aquests aparells es millora l'alineació de les dents i es corrigeix la mossegada, millorant tant la part funcional com l'estètica de la dentadura. En utilitzar ortodòncia, els pacients amb maloclusions (alineacions incorrectes de les dents) es veuen beneficiats a estabilitzar-se la mossegada. D'altra banda, la seva neteja bucal millora en no haver apinyaments o rotacions dentals que dificultin la higiene.


Pla de tractament

1 Primera visita amb l'ortodoncista
El nostre ortodoncista realitzarà una primera avaluació de l'estat de la boca i et farà una primera orientació sobre el tractament a realitzar.
 
2 Estudi d'ortodòncia
Se't farà un estudi personalitzat estètic i funcional (fotos de la boca, motlles, radiografies). L'estudi és imprescindible per determinar quin és el tractament que més s'ajusta a les particularitats de les teves dents i la boca. El doctor t’explicarà el pla de tractament acordat i les fases del tractament a seguir.
 
3 Mesures per al col·locat
Previ a la col·locació de brackets, es prenen unes mesures per fer amb un cimentat indirecte la col·locació dels aparells. Amb aquesta tècnica es millora en precisió i en temps la visita de col·locació dels brackets. Si el pacient portarà aparells removibles, aquests models seran necessaris perquè el laboratori confeccioni l'aparell adequat.
Disseny Setup (en Invisalign): és una simulació en 3D de la boca del pacient sobre la qual es dissenya el moviment que ha de realitzar cada una de les dents fins arribar a la posició desitjada durant tot el tractament.
Fabricació de fèrules alineadores (en Invisalign). Si el Set Up virtual del pacient s'aprova per pacient i ortodontista, es procedeix a l'elaboració de les fèrules. Es produiran de 18 (lit) a 36 jocs de fèrules (full), segons cada cas.

4 Inici del tractament
Es col·loquen els brackets i els nostres especialista dóna les instruccions per millorar la higiene oral i el manteniment de la aparatologia. Es programen visites periòdiques (entre 4 o 8 setmanes aproximadament) en què el doctor veurà l'evolució del tractament i ajustar arcs i brackets.
Amb aparells removibles es col·loquen i es donen instruccions tant d'higiene com d'ús de l'aparell triat i de la maloclusió a corregir.
En el cas de les fèrules d'Invisalign, l'ortodoncista et lliurarà alineadors que cada 2 setmanes hauràs de canviar. Les visites de control estaran molt marcades pel set up virtual i l'estudi ja aprovat que s'hagi fet prèviament. En tot moment, el nostre doctor et detallarà com s'han de col·locar els alineadors, com s’han de treure per menjar o rentar-se les dents, i com mantenir-los nets durant les 2 setmanes que hauràs de dur-los posats
 
3 Retirada de brackets
En finalitzar el tractament es lliuren uns alineadors transparents (Essix) que hauràs d'utilitzar a la nit i que mantenen els resultats assolits. També es col·loquen retenidors fixos en la superfície interna de la dent, tant en l'arcada superior com en la inferior. Amb aquesta acció, preservem les dents en el lloc adequat sense que es produeixin més moviments.
En casos d'ortodòncia interceptiva removible, el doctor començarà una segona fase (Fase II) d'ortodòncia o bé esperarà a tenir la dentició definitiva.
 
En el cas d'Invisalign, el tractament sol durar normalment entre 9 i 18 mesos, depenent del cas. Al final del tractament les dents hauran corregit la seva posició tal com mostrava l'animació 3D.

Tractaments

Entre els sistemes més utilitzats en la nostra pràctica diària volem destacar aquests 4: Invisalign, brackets Damon, Aparatologia de 1a fase i Brackets convencionals. Hi ha sistemes com la tècnica Incognito de brackets linguals que per les seves peculiaritats s'utilitzen en menor mesura.

Invisalign
L'ortodòncia invisible o Invisalign consisteix en una sèrie d’alineadors o fèrules transparents i extraïbles, que es van canviant per altres de noves per aconseguir que les dents es vagin movent de manera gradual i estable. Són individualitzades i només serveixen per a un determinat moment en el tractament. Elles aconsegueixen moure les dents fins a la seva correcta alineació i posició prèviament acordada per l'ortodoncista i pel pacient.
És una ortodòncia transparent i extraïble que el pacient es treu per menjar i per mantenir una correcta higiene oral. És una ortodòncia pràcticament "invisible".
 
Sistema de brackets Damon
Es tracta d'un sistema de brackets en el qual no hi ha lligadures per unir el bracket amb l'arc metàl·lic (sistema d'autolligat). En aquest cas, l'arc es desplaça sobre la dent i aquest es mou de forma més contínua i lliure, fent que el tractament tingui normalment una durada més curta a l'alinear les dents de manera més ràpida. En aquest sistema de brackets es requereixen menys ajustos i, per tant, millora el confort del pacient.
Hi ha l'opció Damon Clear per a les persones que per raons personals o per treball busquin major estètica. En aquest cas els brackets són blancs.
 
Aparatologia de 1a fase
L'ortodòncia o ortopèdia infantil, és la correcció primerenca de mossegades creuades, obertes, mossegades profundes i tot tipus de maloclusions, entre els 5-10 anys. La correcció en aquestes edats tan primerenques és més fàcil.  S’estimula el creixement de l'os o bé s'atura o s'alenteix el seu creixement segons correspongui. El tractament precoç d'una maloclusió millora substancialment el resultat final i evita en molts casos adults la necessitat de cirurgies ortognàtiques d'ingrés hospitalari.
Per corregir la remodelació dels maxil·lars i la posició de les dents en els nens es pot realitzar amb diferents tipus d'aparells, tant fixos com removibles o la combinació de tots dos. Dependrà del problema a tractar que es decideixi la utilització d'un tipus o un altre.
 
Brackets convencionales
Són aparells fixos que mouen les peces dentals de forma correcta i gradual. A diferència dels brackets Damon, amb aquesta tècnica sí que fem servir donuts o lligadures i els moviments de les peces resulten més lents.
L'objectiu, com en tots els sistemes, és aconseguir una correcta alineació i corregir la mossegada, per crear una bona estètica i crear una correcta funció.
Els brackets van enganxats a la superfície externa de les dents i van units entre si per uns arcs.
També hi ha l'opció de brackets estètics per a les persones que per raons personals o per treball busquin major estètica. En aquest cas els brackets són blancs.
 

 

Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels usuaris. Si continues navegant considerem que n'acceptes l'ús. Més informació Tancar